Servis medicinske opreme

Zakonska podlaga servisne dejavnosti

Podjetje ima ustrezno Obrtno dovoljenje pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije za storitveno dejavnost servisiranje medicinske opreme.

Celotno storitveno dejavnost izvedemo na način in v skladu z zahtevami proizvajalcev, Slovensko zakonodajo, veljavnimi predpisi ter standardi, in v sodelovanju z generalnim zastopnikom za določene medicinske aparate.

Certifikati proizvajalcev

Visoko usposobljen in certificiran kader opravlja servis medicinske opreme naslednjih proizvajalcev: LiDCO, Ltd (nadzor hemodinamike bolnika), COVIDIEN (nadzor možganskih funkcij, cerebralna oksimetrija, pulzna oksimetrija, kapnografija in temperaturni nadzor), KanMed, AB (temperaturni nadzor bolnika), medin Medical Innovations, GmbH (nCPAP za novorojenčke in prezgodaj rojene otroke) in MDialyisis, AB (stalno spremljanje presnovnih označevalcev bolnika).

Za tehnično in aplikativno usposabljanje v ustreznih centrih posameznih proizvajalcev medicinske opreme imamo ustrezne cetrifikate.

Opis dejavnosti

Servis medicinske opreme posameznih proizvajalcev se dela v garancijskih in izven garancijskih obdobij, in vključuje:

  • storitev v ožjem pomenu besede: okvare in reševanje napak (popravilo aparata),
  • preventivno vzdrževanje in nadzor aparata v skladu s časovnim načrtom in navodili, ki jih določi proizvajalec (redni letni servis aparata),
  • tehnično podporo,
  • namestitev in ponovni zagon programske opreme,
  • nadgradnjo programske opreme.
  • Orodje in nadomestni deli

    Večletne iskušnje, znanje in nenehno usposabljanje omogočajo, da v vsakem trenutku odgovorimo zahtevam naročnika. Na razpolago imamo prenosne računalnike, ustrezne aparate, specijalne ter orginalne inštrumente in orodja.

    Servis medicinske opreme izvedemo z orginalnimi nadomestnimi deli v sodelovanju z proizvajalcem posameznega aparata ter generalnim zastopnikom za Slovenijo.