Elektro projektiranje in tehnično svetovanje

Načrti električnih inštalacij in električne opreme

Načrte električnih inštalacij in električne opreme izdelujemo na način in v skladu z zahtevami investitorja, zakonodajo, veljavnimi predpisi ter standardi in v soglasju z arhitekturnim, gradbenim in strojnim načrtom. Načrte izdela pooblaščeni inženir s področja elektro stroke, ki je vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije in Inženjerske komore Srbije kot:

 • odgovorni projektant načrtov električnih inštalacij in električne opreme ter načrtov telekomunikacij za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
 • odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
 • Pokličite ali pošljite bresplačno povpraševanje in poslali vam bomo ponudbo, ki jo ne boste mogli zavrniti.
  Informirajte se o najnovejši zakonodaji in predpisih...

  Tehnično svetovanje

  Podjetje Energoizvor, Aleksandar Dimitrijević s.p. strankam ponuja tehnično svetovanje na področju električnih inštalacij in razsvetljave pri graditvi novih ali rekonstrukciji obstoječih objektov, energetski sanaciji ali zunanji ureditvi objektov v Sloveniji.

  Smo profesionalen in zanesljiv partner tudi v primeru, da načrtjuete investicije, gradnjo ali rekonstrukcijo objektov v Srbiji. Odgovorni inžinir za projektiranje in nadzor na elektro področju poskrbi da so vaši projekti ter investicije usklajeni z najvišimi strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo v Srbiji. Pomagamo vam tudi pri izbiri in navezovanju stikov z drugimi sodelavci na projektu (arhitekte, gradbinci, strojniki, izvajalci del...).

  Pokličite ali pošljite bresplačno povpraševanje in poslali vam bomo ponudbo, ki jo ne boste mogli zavrniti.
  Poglejte referenc listo dosedanjih projektov

  Projektna dokumentacija

  Projektno dokumentacijo električnih inštalacij in električne opreme ter telekomunikacij izdelamo za vse vrste zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov, in sicer za:

 • stanovanjske in poslovne stavbe
 • poslovne in javne objekte
 • industrijske in gospodarske objekte
 • gradbeno inženirske objekte
 • energetsko infrastrukturo (oskrba z električno energijo, javna razsvetljava...)
 • elektronske komunikacije (komunikacijska omrežja)
 • nizkonapetostni (NN) priključek (0,4 kV)
 • telekomunikacijski (TK) priključek
 • Dokumentacijo vašega projekta od nas dobite v elektronski in tiskani obliki.

  Pokličite ali pošljite bresplačno povpraševanje in poslali vam bomo ponudbo, ki jo ne boste mogli zavrniti.
  Seznam in opis potrebne dokumentacije za elektro projekte

  Nadzor nad izvedbo del

  Za področje električnih inštalacij izvajamo tudi strokovni nadzor pri gradnji. Poskrbimo za to da so vaši projekti realizirani kvalitetno, pravočasno, z kakovostnimi materijali in opremo ter ekonomično.

  Pokličite ali pošljite bresplačno povpraševanje in poslali vam bomo ponudbo, ki jo ne boste mogli zavrniti.
  Več o nadzoru nad izvedbo